Forex Trading

  • Forex Trading

    Jak Kupić Akcje w 2023? Inwestowanie dla Początkujących

    Korzystając z tych źródeł, można znacznie ułatwić sobie proces sprzedaży akcji i uniknąć wielu potencjalnych problemów. Warto zwrócić uwagę, że podatek ten jest płatny niezależnie od tego, czy sprzedaż akcji przyniosła zysk, czy stratę. Podatek dochodowy od sprzedaży akcji wynosi 19% i jest płatny do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedaż nastąpiła. Oblicza się go od różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia akcji, pomniejszonej o koszty związane z transakcją. Opodatkowanie sprzedaży akcji to kolejny istotny element procesu, który wymaga szczególnej uwagi. Spółka nadal zwiększa swoją kwartalną dywidendę, a w kwietniu zatwierdziła wzrost w 59. Stworzyliśmy ten krótki poradnik inwestowania na giełdzie dla początkujących, aby pomóc Ci…

Translate »